Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

I nu aktuell utredning föreslås att belastningsregisterkontroll ska vara obligatorisk inför antagning till vissa utbildningar samt ökade möjligheter för avskiljande av studenter från en påbörjad högskoleutbildning.

Precis som utredningen skriver så är en belastningsregisterkontroll i samband med antagning till högskolan både en integritetskränkning och en viss begränsning av möjlighet till återanpassning i samhället för enskilda individer som dömts för brott. En sådan kontroll kräver således att starka skäl talar för detta.

I linje med Sacos tidigare yttrande anser vi dock att det i vissa fall och vid vissa utbildningar är befogat att göra en sådan kontroll som kan leda till att en sökande inte antas till en utbildning.

Publicerad: 2022-02-07

Senast uppdaterad: 2022-02-07

Dela sidan