Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Saco instämmer i bedömningen att det finns goda fördelningspolitiska argument för att gynna gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning. Personer som har sin försörjning via sjukersättning eller aktivitetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet.

Saco ser därför att det finns ett behov av att höja den ekonomiska standarden för gruppen, vilket emellertid bör ske genom höjda ersättningsnivåer.

Kontaktperson

Publicerad: 2022-08-05

Senast uppdaterad: 2022-08-05

Dela sidan