Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Goda framtidsutsikter inom nio av tio akademikeryrken

Trots att arbetslösheten ökar bland unga akademiker ser det ljusare ut längre fram. För nio av tio akademikeryrken finns mycket goda jobbchanser för de som börjar studera till hösten, visar våra prognoser. Vi får inte låta pandemin släcka tron på att kunskap förändrar framtiden, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Pandemin som pågått mer än ett år är en svår tid, en unik kris för både individer och samhället. Många har drabbats på olika sätt. På arbetsmarknaden ser vi att arbetslösheten stiger. Bland unga akademiker ökade den till exempel med 40 procent mellan 2019 och 2020.  

Det är givetvis tufft att börja arbetslivet med arbetslöshet. Eftersom det saknas möjligheter till a-kassa måste nyexaminerade ta första tillgängliga arbete. Det kan vara något helt annat än de utbildat sig till. Risken är att de därmed blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden, och de kan få svårt att återvända till ett kvalificerat arbete. Det är orimligt, och därför har Saco krävt att regeringen inför ett examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen. Under 100 dagar ska nyexaminerade kunna begränsa sitt jobbsökande. Det är ett sätt att ställa om - från studier till arbete. För de allra flesta nyexaminerade behöver inte byta yrke eller plugga något nytt. Vi vet nämligen att akademiker kommer att behövas på arbetsmarknaden.

Saco gör återkommande prognoser av arbetsmarknaden för runt 60 akademikeryrken på fem års sikt. De som nu gör klart sin ansökan till höstterminen kan alltså redan i förväg skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen. Och det är goda nyheter – framtiden ger goda jobbchanser för 55, eller nio av tio, undersökta yrken. Välfärdssektorn kommer till exempel att behöva rekrytera barnmorskor och socionomer. Officerare kommer också att ha lätt att få jobb. Och det finns många fler exempel. För arkitekter är det goda framtidsutsikter men något större osäkerheter just nu på grund av pandemin.

Det finns samtidigt utmaningar just nu för de som studerar på högskola och universitet. Distansundervisning ställer nya krav på studieteknik och medför också en ökad risk för isolering och ensamhet. Sacos studentråd pekar, liksom en färsk undersökning från UKÄ, på att fler studenter mår psykiskt dåligt. Därför har studenthälsan just nu ett viktigt uppdrag. Tyvärr kan vi konstatera att kvalitet och tillgång till studenthälsan varierar beroende på studieort. Det är orimligt och därför vill Saco att regeringen omgående förtydligar studenthälsans uppdrag.

Samtidigt väljer fler att studera under pandemin och avhoppen har inte blivit fler. Det är bra. En högskoleutbildning är en investering för livet. Det är viktigt att göra ett medvetet studieval och väga in de snabba förändringar som just nu sker, både vad gäller digitalisering och exempelvis den gröna omställningen. Men oavsett val ökar en akademisk examen chanserna på arbetsmarknaden och ger ett bättre skydd mot arbetslöshet.

Krisen vi befinner oss i är mycket svår. Det är lätt att bli nedslagen av den nuvarande situationen, som det också är svårt att se slutet på. Vardagen kan också vara extra prövande för exempelvis studenter. Men nu måste vi hjälpas åt att också förmedla en nyanserad bild – nämligen att det faktiskt finns gott om hopp. Utbildning ger kunskap som förändrar framtiden.

Publicerad: 2021-04-14

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan