Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Återinför 100-dagarsregeln i a-kassan

Vi är mitt i en brinnande valrörelse och samtidigt i ett mycket oroligt ekonomiskt läge. Den höga inflationen i kombination med stigande räntor och fallande tillgångspriser påverkar hushållen och deras konsumtionsmöjligheter negativt. Enligt Konjunkturinstitutet innebär allt detta att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år som innebär ett försämrat arbetsmarknadsläge.

Ett av kraven i Sacos valplattform är att akademikerna ska behållas på arbetsmarknaden. Alla ska ha möjlighet att använda sina utbildningar och sina kunskaper. Frånvaro från arbetsmarknaden medför att kunskaper och arbetslivserfarenhet urholkas, vilket är ett samhällsekonomiskt slöseri. Därför behövs starka offentliga trygghetsförsäkringar.

Frånvaro från arbetsmarknaden medför att kunskaper och arbetslivserfarenhet urholkas, vilket är ett samhällsekonomiskt slöseri.

Arbetslösheten bland akademiker är just nu på väg åt rätt håll efter pandemin. 4,2 procent var arbetslösa i slutet av juli i år och 5,0 procent för ett år sedan. Det motsvarar ungefär 78 000 personer (- 14 500). Antalet arbetslösa kan dock snabbt bli fler vid en lågkonjunktur. Då är det avgörande att a-kassan fungerar som en verklig omställningsförsäkring.

En grundpelare 

Att försäkringen är en omställningsförsäkring innebär att det har funnits ett arbete, vars inkomst nu försvunnit och som ersättningen ska kompensera för. Försäkringen är alltså avsedd för personer som går mellan två jobb. Saco menar att så många som möjligt som hamnar mellan jobb ska få 80 procent i ersättning - i varje fall de första 100 dagarna.

Det handlar inte bara om individens trygghet. En stark a-kassa är helt enkelt en grundpelare i vårt gemensamma samhällsbygge som också bidrar till att köpkraften inte minskar. Att skydda köpkraften i ekonomin blir speciellt viktigt vid en eventuell lågkonjunktur när många är arbetslösa samtidigt, eftersom det kan förvärra det ekonomiska läget.

Vissa partier vill sänka taket

Många i Sacoförbundens medlemsgrupper får inte ut 80 % av sin lön i ersättning, på grund av inkomsttaket som normalt ligger på 25 000 kronor per månad. Under coronakrisen har taket höjts till 33 000. Partierna från den gamla alliansregeringen vill sänka taket till nivån före pandemin, vilket riskerar att leda till att fler behöver ändra sin livssituation drastiskt.

Ett annat problem är att många betalar flera gånger för samma försäkringsskydd. Arbetsgivaravgiften, a-kasseavgiften, kollektivavtal, privata och kollektiva inkomstförsäkringar. Alla som arbetar betalar en premie som är baserad på hela inkomsten via arbetsgivaravgiften samtidigt som många akademiker får en ersättning som täcker en allt mindre del av inkomsten.

Detta blir ett problem för legitimiteten för den allmänna försäkringen. Att inte permanenta höjningen inför en kommande lågkonjunktur vore närmast vårdslöst.

Permanent höjning räcker inte

Men det går inte att stanna vid en permanent höjning.

A-kassan behöver också förändras och moderniseras för att vara en omställningsförsäkring värd namnet. Utredningen om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) lämnade förslag för en reformerad försäkring under 2020. Den lämnade många bra förslag som innebär att fler blir behöriga ersättning och blir sammanhållen och mer förutsägbarbar för individen, samtidigt som administrationen för a-kassorna blir mindre. Här väntar vi fortfarande på besked från regeringen.  

Saco vill att a-kassan utvecklas genom att:

  • Det höjda inkomsttaket ligger kvar. Ett lågt tak gör att a-kassan för många inte fungerar som en försäkring mot inkomstbortfall och är en förklaring till att färre väljer att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Därför vill Saco att pandemihöjningen av taket blir permanent.
  • Inkomstvillkor gäller i stället för arbetsvillkor. Många bra förslag från a-kasseutredningen 2020 som omgående borde genomföras. Det skulle göra det lättare för arbetslösa att förutse vad de kan få ut i a-kassa och underlätta administrationen. Även för företagare, gig-jobbare, kombinatörer och personer med kortare anställningar skulle det bli lättare att få ersättning. Försäkringen skulle också bli sammanhållen i det avseendet att alla som uppfyller inkomstvillkoret skulle få inkomstrelaterad ersättning.
  • 100-dagarsregeln återinförs. Den regeln fanns tidigare och tillät arbetssökande att fritt söka arbete under de första 100 dagarna av arbetslöshet, utan att tvingas ta jobb utanför sin kompetens eller på annan ort. Arbetslösa akademiker behöver tid att söka arbete i närområdet för att matcha sin kompetens, eller lära sig vilka möjligheterna är att utbilda sig för andra jobb.
  • Examensvillkor för nyexaminerade. De unga får inte glömmas bort. Saco vill se ett examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen, som ger den nyexaminerade rätt till ersättning med grundbeloppet under 100 ersättningsdagar. Under den här tiden ska den nyexaminerade ha möjlighet att begränsa sitt jobbsökande till arbeten som motsvarar den avslutade utbildningen.

Vår samtid präglas av osäkerhet på så många plan. Krig, energikris och inflation drabbade oss innan vi ens hann ta oss ur en pandemi. Ni politiker bär på ett stort ansvar att skapa stabila skyddsnät. Gör a-kassan till en riktig omställningsförsäkring. 

Göran Arrius, ordförande i Saco

Debattartikel publicerad i Altinget, 01/09/2022.

Publicerad: 2022-09-01

Senast uppdaterad: 2022-09-01

Ämne:
Socialförsäkringar
Dela artikeln