Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Academedias omdömeslöshet visar varför elever behöver fungerande studievägledning

Skolan har en viktig roll för möjligheten till väl underbyggda val för alla elever. Men tyvärr finns det problem med studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan, skriver Göran Arrius, ordförande Saco.

Alla elever ska ha möjlighet att göra informerade val. Att Sveriges största skolkoncern riskerar att vilseleda ungdomar inför deras gymnasieval är djupt problematiskt – både för individen och samhället. Det visar på ett systemfel och belyser vikten av att skolan tillhandahåller objektiv, likvärdig studievägledning.

Oroande att elever vilseleds

Gymnasievalet är i full gång och hundratusentals 15-åringar ska nu välja gymnasieutbildning. DN:s granskning om hur elever riskerar att vilseledas i skolvalet av Academedias sökmotorer är mycket oroande. Nu backar skolkoncernen efter kritiken, men det är uppenbart att friskolesystemet har brister. Det går att ifrågasätta lämpligheten i att skolföretag får driva sajter med kommersiella intressen, där det inte är tydligt vad som är reklam och objektiv information.

När vi har ett system där elever ska välja utbildning själva är det av yttersta vikt att de också ges bra förutsättningar för detta. En grundbult i det informerade valet är en fungerande studie- och yrkesvägledning. Skolan har en otroligt viktig roll för möjligheten till väl underbyggda val för alla elever, oavsett förutsättningar. Men tyvärr finns det problem med studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan.

OECD har tidigare uppmärksammat att det finns ett behov av att minska antalet elever som varje studie- och yrkesvägledare ska arbeta med. De har i flera studier poängterat att studie- och yrkesvägledningen i Sverige behöver förstärkas. Såväl Skolinspektionen som Skolverket har lyft problem med otydligheter kring organisation, rollfördelning och ansvar för studie- och yrkesvägledning i grund och gymnasieskolor. Studie- och yrkesvägledning har också visat sig lågt prioriterad av många huvudmän och skolor.

Staten bör ta större ansvar

Detta är oroväckande, då behovet av studie- och yrkesvägledning i dag är större än någonsin. Utbildningssystemet har blivit alltmer komplext. Arbetslivet och samhället förändras i snabb takt. Tillsammans med allt fler valmöjligheter och en allt större mängd information ökar det kraven på elevernas förmåga att välja utbildning.

Elever som varken har tillgång till studievalsstöd i skolan eller hemma har större risk att vilseledas att tro att en googling på nätet visar dem in på rätt sajter för objektiv information. Att möjliggöra välinformerade studieval är en demokratifråga och är viktigt genom hela utbildningskedjan. Alla elever ska ha möjlighet att göra informerade val och utnyttja sin fulla potential, oavsett vilka föräldrar man har och vilken skola man går på.

Elever som varken har tillgång till studievalsstöd i skolan eller hemma har större risk att vilseledas att tro att en googling på nätet visar dem in på rätt sajter för objektiv information.

Därför måste studievägledningen stärkas. Det krävs för att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska ha tillgång till bra och likvärdig studievägledning bedriven av utbildade och behöriga studie- och yrkesvägledare, vilket inte är fallet idag. Samtidigt bör staten ta ett större ansvar för information runt och kontroll över skol- och studievalet. Men det handlar också om ett gemensamt ansvar.

Academedia, ta ansvar

Saco har i över ett halvt sekel arbetat för informerade och medvetna studieval till högre utbildning. Det är av allas intresse att utbildningsvalen blir rätt redan från början. Academedia, vi räknar med att ni nu tar ert ansvar för transparens, tydlighet och objektivitet för individernas (barnens) och samhällets bästa.

Sacos förslag för att stärka studievägledningen:

  • Garantera eleverna tid för vägledning. Inför en minsta garanterad tid för individuell studie- och yrkesvägledning med en utbildad och behörig studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan.
  • Begränsa antalet elever och skolor för en studie- och yrkesvägledare.
  • Öka förutsättningarna för likvärdighet och kvalitet i alla delar av skolans verksamhet genom statligt huvudansvar för skolans finansiering.

Göran Arrius
Ordförande Saco, ordförande Folk och försvar

Publicerad: 2023-02-07

Senast uppdaterad: 2023-02-07

Ämne:
Utbildning
Dela sidan