Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Alla pensionärer förtjänar flexiblare regler för utbetalning av pension

Om finansdepartementet får som det vill riskerar många av dagens pensionärer att missgynnas när nya flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension införs. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco, och Ossian Wennström, utredare Saco samt tidigare expert i Tjänstepensionsbeskattningsutredningen.

Göran Arrius, ordförande Saco (Foto: Knut Capra Pedersen) och Ossian Wennström, utredare Saco (Foto: Uljas Wennström)

Just nu remissbehandlas Finansdepartementets förslag till nya och mer flexibla regler för uttag av pension. De nya villkoren handlar om att pågående pensionsutbetalningar från pensionsförsäkringar och pensionssparkonton ska kunna pausas nästan som utbetalningar av allmän pension och att även utbetalningstiden ska kunna ändras. Saco välkomnar den ökade flexibiliteten, men eftersom reglerna inte kommer vara tvingande för bland annat tjänstepension som redan är under utbetalning kommer de flesta av dagens pensionärer inte omfattas vid tidpunkten för införandet. Märkligt är också att Finansdepartementet i de fall flexibiliteten ska vara möjlig ändå anser att möjligheten ska begränsas till de första fem åren efter utbetalning.

Följden av att reglerna inte ska vara tvingande om utbetalning redan påbörjats vid införandet blir att många pensionärer inte kommer kunna dra nytta av fördelarna med att sätta pensionsutbetalningen på paus och därmed spara pensionspengarna till senare om man exempelvis väljer att återgå till arbete. För många av dagens pensionärer innebär detta fortsatt dåliga ekonomiska incitament att arbeta och att en stor del av de ökade inkomster som ett arbete skulle innebära kommer skattas bort ifall inkomsten blir så pass hög att den blir föremål för statlig skatt.

Saco anser att Finansdepartementet, genom att de föreslagit icke tvingande regler för pension som vid införandet är under utbetalning, i stor utsträckning lämnat från sig ansvaret för genomförandet. Det är synd eftersom det idag finns ett starkt samhällsintresse i att arbetslivet förlängs, att fler äldre ingår i arbetskraften och att de stigman som ännu dröjer sig kvar runt att gå i pension och att vara pensionär luckras upp.

På sikt är det givetvis möjligt att fack och arbetsgivare skulle kunna avtala om ändrade villkor för de försäkringsgivare som är valbara på parternas respektive tjänstepensionsmarknader, men att detta ska kunna vara klart till den 1 januari 2025, som Finansdepartementet förefaller hoppas, är sällsynt optimistiskt. Förhandlingar kan i praktiken tidigast börja när förslaget beslutats och parternas möjligheter till snabba förändringar avgränsas dessutom av avtalsvillkor om när och hur de villkor som gäller för försäkringsgivare får ändras.

Innebörden av detta är att avsaknaden av tvingade regler för pension under utbetalning i bästa fall kommer leda till en olycklig fördröjning för pensionärer med kollektivavtalad tjänstepension. För pensionärer som idag har en utbetalning av en icke kollektivavtalad pension finns risk att den nya flexibiliteten aldrig förverkligas. Sammantaget gör detta att Sverige under en period går miste om viktig kompetens samtidigt som åtskilliga äldre missar betydelsefulla möjligheter att förbättra sin ekonomi.

Nära tio år har idag gått sedan Tjänstepensionsbeskattningsutredningen lämnade det betänkande som Finansdepartementets förslag bygger på. Sedan dess har en lång rad reformer beslutats syftande till förlängt arbetsliv och effekterna av ökad livslängd blir allt tydligare för samhälle och individer. Den övergångsregel som Finansdepartementet föreslår hade varit mer begriplig om den legat på bordet år 2015. Idag har vi inte samma möjligheter att vila på hanen, verkligheten har förändrats och så måste arbetslivet.

Den ökade flexibilitet som Finansdepartementet föreslår är välkommen, men de föreslagna reglerna borde även vara tvingande för pension som är under utbetalning. Annars går Sverige miste om viktig kompetens och arbetskraft.

Göran Arrius
, ordförande i Saco

Ossian Wennström, utredare på Saco och tidigare expert i Tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Debattartikeln är publicerad i Altinget 19/1-24.

Publicerad: 2024-01-23

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Ämne:
Pension
Dela sidan