Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Gör sommaren hanterbar för oss studenter

I slutet av maj betalas terminens sista studiemedel ut. Studenter riskerar att kastas ut i ekonomisk otrygghet. Regeringen måste agera nu och återinföra studerandevillkoret i a-kassan och förlänga studiemedlet, skriver företrädare för Sacos studentorganisationer.

Coronakrisen slår hårt mot studenter och nyexaminerade akademiker. I krisens spår har studenter förlorat sina extrajobb och planerade sommarjobb och inför sommaren kommer tusentals stå utan försörjning. Nyexaminerade akademiker som nu ska ut i arbetslivet möts av en extrem arbetsmarknadssituation. Mycket talar för en lång period av hög arbetslöshet och utsikterna att få jobb direkt efter examen har nog aldrig varit sämre. Samtidigt saknas trygghetssystem som fångar upp studenter.

Alltsedan studerandevillkoret i a-kassan togs bort 2007, har studenters rätt till arbetslöshetsersättning kraftigt begränsats. Trots nya, generösare regler i a-kassan, är det idag få studenter som uppfyller kraven. Det har aldrig varit lägligare att återinföra studerandevillkoret och ge alla nyexaminerade som avslutat sina studier rätt till ersättning. Det har heller aldrig varit mer aktuellt att återinföra möjligheten till ersättning under sommaren och öka tryggheten för studenter som tidigare jobbat.

I det krisläge vi befinner oss i är satsning på utbildning enormt viktigt för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden. För att en sådan omställning ska lyckas måste dock regeringen lyssna på oss studenter. Hör oss när vi säger att studenters trygghet måste säkerställas för att högskolan på riktigt ska kunna bli ett alternativ för alla – inte bara de med ekonomiska besparingar eller stöd hemifrån. Studenter med barn och studenter som utbildar sig senare i livet måste ges ökad rätt till a-kassa.

Regeringens satsning på sommarkurser visar på bristande förståelse för studenters situation. Sommarkurserna presenteras som ”ett alternativ för studenter som på grund av rådande läge inte får ett sommarjobb” och som ett sätt att bredda sina studier eller läsa in sin utbildning i snabbare takt. I själva verket är det långt ifrån alla studenter som har möjlighet att läsa in och tillgodoräkna sig kurser inom sina programutbildningar. Konsekvenserna blir att studenter lånar sig till försörjning och pluggar för pengar.

Studenter ska inte behöva använda sin studiemedelskvot för att läsa irrelevanta breddningskurser eller offra sina sista studiemedelsveckor för att det saknas annan möjlighet till försörjning. Breddningsstudier under sommaren är heller inte ett alternativ för den student som är i slutskedet av sin utbildning och inte har tillräckligt med studiemedel kvar.

Vi välkomnar att regeringen tillför resurser till högskolan, ökar antalet utbildningsplatser, möjliggör validering och verkar för att lärosätena tar en mer aktiv roll i arbetet för livslångt lärande (7/5). För att fler ska ta steget in i utbildning krävs dock trygghetssystem som på riktigt omfattar studenter. Trygghetssystem som gör det praktiskt möjligt för fler att studera vid universitet och högskola.

Den nu förda krisstrategin saknar helt förståelse för vad det idag och i kris, innebär att vara student. När arbetsgivare som vanligtvis är beroende av sommaranställda drar ned på verksamheten och håller stängt, försvinner tusentals studentjobb. Studenter som annars hade fått jobb inom besöksnäringen, på muséer och nöjesfält, inom service, kafé och restaurang, tvingas ut i arbetslöshet.

Regeringen måste agera nu. I slutet av maj betalas terminens sista studiemedel ut. Studenter riskerar att kastas ut i ekonomisk otrygghet och nyexaminerade som inte hittar jobb ställs inför att söka försörjningsstöd.

Det är en ohållbar situation som vi vägrar acceptera. Vi kräver omedelbara åtgärder för att förbättra studenters situation.

Det här är våra krav:

  • Återinför studerandevillkor i a-kassan – förbättra villkoren för nyexaminerade akademiker och studenter som inte får sommarjobb.

    Låt de studenter som uppfyller arbetsvillkoret få ersättning under somrarna och gör det möjligt för studenter som tagit examen från universitet och högskola och inte uppfyller arbetsvillkoret att få ersättning med grundbasbelopp.

  • Förläng studiemedlet – utöka antalet CSN-veckor för att möjliggöra sommarstudier

    I det fall studerandevillkoret dröjer, bör regeringens initiativ att utöka antalet sommarkurser följas av ett förlängt studiemedel som motsvarar de extra studieveckorna. Vi föreslår därför ett tillfälligt förlängt studiemedel på 10 veckor som täcker upp för extra sommarstudier. Det är det minsta regeringen med stödpartier kan göra.
Niva Ekgren, Joel Albinsson, Filip Hallbäck, Mimmi Rönnqvist, Linnéa Hanell, Daniel Nord, Nicholas Pavasovic, Jessika Rior, Rebecca Roth, Maja Straht
 Sacos studentorganisationer (DIK:s expertgrupp för studenter, Saco studentråd, Sveriges Arkitekter Studenterna, Naturvetarnas studentråd, Akademikerförbundet SSR:s studentråd, Svenska Logopedförbundets studentsektion, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Psykologförbundets Studeranderåd)
 
 
Publicerad: 2020-05-27

Senast uppdaterad: 2020-05-27

Dela artikeln