Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Dags för de svenska fackförbunden att ta större ansvar i klimatfrågan

Sveriges fackförbund kan göra mer för klimatet, anser företrädare för Saco studentråd. Fackförbunden bör arbeta mer aktivt för en hållbar tjänstepension, gröna klausuler i fackliga avtal och ta ett större ansvar för eget investerat kapital.

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Tillsammans samlar vi Sacoförbundens studentorganisationer med sammanlagt omkring 100 000 studerandemedlemmar. För oss som studerar, som snart ska möta framtidens arbetsmarknad, är klimatfrågan och den ekologiska hållbarheten självklara områden som fackföreningar som samhällsbärande organisationer måste hantera.

FN:s mål för hållbar utvecklig delas idag in i tre breda dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den svenska fackföreningsrörelsens fokus och expertis finns idag inom de ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen.

Vi i Saco studentråd vill se ett ökat fackligt engagemang i frågor som rör miljömässig hållbarhet, främst inom ramen för det som svensk fackföreningsrörelse redan i dag gör bra.

Sverige behöver gröna klausuler

1) Ge utökade möjligheter för att inkludera gröna klausuler i fackliga avtal med arbetsgivarna.

Kollektivavtalet är fackförbundens främsta verktyg för att direkt påverka arbetsgivarna. Gröna klausuler innebär att miljöfrämjande krav ställs inom ramen för kollektivavtalet. Det kan handla om allt från stora strukturförvandlingar som generella utsläppsminskningar till relativt mindre åtgärder som subventionerade resor med kollektivtrafik eller elcykelsinitiativ. Gröna klausuler återfinns idag i kollektivavtal bland annat i Kanada.

I Sverige är kunskapen om gröna klausuler i kollektivavtal låg. Fackliga representanter som ska förhandla om kollektivavtal bör naturligtvis ha god kunskap om vad gröna klausuler är och hur de kan inkluderas i förhandlingar.

Självklart ska det inte tummas på nödvändiga arbetsmiljöfrågor eller löneutveckling. Men att kunskapen finns hos arbetstagarorganisationernas representanter innebär att ökat tryck kan sättas på arbetsgivarna för att främja klimatutvecklingen.

Tjänstepensionen bör investeras i gröna industrier

2) En hållbar tjänstepension. Omkring 90 procent av alla anställda i Sverige har tjänstepension – de flesta har det inom ramen för sitt kollektivavtal.

Tjänstepensionsfonderna är bland de största i Sverige. Att dina pensionspengar investeras i hållbara industrier bör vara en självklarhet i arbetet för ett klimatneutralt samhälle. Tjänstepensionsbolagen har ofta uttalat ambitiösa hållbarhetsmål och bedriver i vissa fall ett bra miljöarbete.

Fackförbunden måste stå i framkant

3) Ett hållbart investerat kapital. Samtliga fackförbund har ett ansvar för att det kapital som förbunden själva innehar investeras på ett miljömässigt hållbart sätt.

Det kan handla om att uppdatera sina ekonomiska policys för att tillåta ett mer miljömässigt hållbart perspektiv i investeringar. Det kan också handla om att vidta nödvändiga klimatfrämjande åtgärder i fastigheter som förvaltas av förbunden.

Som demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer är det viktigt att våga stå i framkant och föregå med gott exempel för att säkerställa sina medlemmars långsiktiga intressen.

Svensk fackföreningsrörelse har alltför länge varit för rädd för att ta tag i frågor som rör miljömässig hållbarhet. Fackförbundens bidrag till ett hållbart samhälle ligger inom sfären för den ekonomiska och sociala hållbarheten, har det hetat. Den tiden är förbi. Alla, fackförbunden likaså, har ett ansvar för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Fackföreningarnas historiska bidrag till Sverige kan inte överskattas. Men för att hålla sig relevant som samhällsaktör i framtiden krävs ett nytt förhållningssätt till den gröna omställningen. Som representanter för Sveriges framtida arbetskraft driver Saco studentråd på för ett tydligare grönt fokus i framtidens fackförbund.

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd
Johan Jensen, vice ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd
Marcus Karlén, ordförande Akavia studerandesektion
Joel Albinsson, representant för DIK studentgrupp
Jennifer Svensson, ordförande Fysioterapeuternas studentsektion
Lina Hading, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening
Lovisa Sundström, vice ordförande Naturvetarna studentråd
Clara Söderstierna, ordförande Psykologförbundets studeranderåd
Paulina Rajkowska, ordförande SULF Doctoral Candidate Association
Alva Söderbäck, ordförande Svenska Logopedförbundet student
Reina Klemets, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter studenterna
Linnéa Hanell, ordförande Sveriges Arkitekter studenterna
Jennifer Nilsson, ordförande Sveriges Farmaceuters studentsektion
Niki Shams, ordförande Sveriges Läkarförbund student
Suhaib Hurani, ordförande Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening
Tobias Åresten, ordförande Teknologrådet
Mika Berglund, ordförande Veterinärmedicinska föreningen

Debattartikel införd i Arbetsvärlden 26 oktober 2021

Publicerad: 2021-10-26

Senast uppdaterad: 2021-10-26

Dela artikeln