Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Moderata ungdomsförbundet och Saco Studentråd: Satsa på de unga.

Från Säffletidningen: Med en ungdomsarbetslöshet på nära 24 procent samtidigt som samhället får allt fler äldre utanför arbetsmarknaden kan vi inte enbart förlänga arbetslivet. Vi måste få in ungdomar i arbete tidigare. I ungdomsarbetslöshetssiffrorna för personer mellan 15-24 år är 40 procent av ungdomarna som uppger sig söka arbete även heltidsstuderande. En undersökning från SCB visar att över 90 procent av dessa ungdomar dock främst ser sig som heltidsstuderande och inte arbetssökande. En förklaring till det är att dagens akademiska arbetsmarknad främst ger jobb genom kontakter och spontansökningar, inte besök hos arbetsförmedlingen

En bidragande orsak till att nyexaminerade studenter idag stannar på högskolan och inte hittar ett matchande jobb är bristande arbetslivskoppling under högre utbildning. Saco Studentråd och Moderata Ungdomsförbundet menar att tiden för att stärka kopplingen till arbetslivet på våra högre utbildningar är nu, om våra unga akademiker ska kunna komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Internationellt sätt har Sverige en låg genomströmning i högre utbildning. För att komma ut i arbetslivet snabbare måste kontakten med arbetsmarknaden under studietiden stärkas.

Sacoförbundet Juseks senaste arbetsmarknadsundersökning visar att 73 procent av alla nyexaminerade studenter från Juseks medlemsgrupper som omfattar bland annat jurist-, statsvetare- och ekonomutbildningen saknade praktik i sin utbildning. Samtidigt uppger 61 procent av de studenter som haft praktik att det hjälpt dem till det första jobbet. Juseks undersökning speglar inte hela arbetsmarknaden för akademiker men är en indikator på att den högre utbildningen behöver tätare kontakt med verklighetens arbetsmarknad.

En kurs med en praktikdel som ger högskolepoäng inom den högre utbildningen garanterar akademisk nivå samt försörjning och försäkring för studenten. Den ger alla studenter möjlighet till den viktiga arbetslivskopplingen och när den sker inom lärosätenas regi ställs krav på handledning och återkoppling till den teori studenten lär sig på universitetet. Alla studenter som läser en yrkesexamina, kandidatexamen eller master, oavsett om den är i programform eller sammansatt av fristående kurser, bör erbjudas möjlighet till praktikkurser med tydliga mål och god handledning.

I Sacos rapport Akademiker som företagare från 2011, framkommer att enbart en av tio akademiker som driver eget företag fick inspiration till att starta eget under sin studietid. På en förändrad arbetsmarknad är ungt företagande viktigt och bör uppmuntras i utbildningen. Entreprenörskap är även viktigt på en flexibel arbetsmarknad som fast anställd. Regeringen slog fast under EU- utbildningsministermötet 2009 att Sverige i likhet med andra medlemsländer måste främja studenternas kreativitet, innovation och entreprenörskap. Vägen dit går genom en pedagogik som uppmuntrar dessa egenskaper. I linje med regeringens ambitioner bör alla studenter erbjudas kurser i entreprenörskap och innovation. Det är dags att utveckla kurser inom högre utbildning i eget företagande med handledning och tydliga mål för att hjälpa fler unga människor att få tillräcklig kunskap för att våga, vilja och starta eget företag.

Samverkan mellan akademin och arbetsmarknaden behöver inte enbart innebära praktikkurser. Högskolan bör förbättra studie- och yrkesvägledning för att ge studenten förståelse för arbetsmarknaden. Samtidigt; om näringslivet vill att studenterna ska förstå vad som krävs av dem som nyexaminerade måste näringslivet vara närvarande under utbildningens gång. Gästföreläsningarna och att stödja studentkårer och studentorganisationers arbetsmarknadsdagar är exempel på saker som ger studenterna inblick i den värld som väntar utanför universitet. Genom att erbjuda relevanta extrajobb under kvällar, helger och sommaren ger man studenterna en chans till mer arbetslivserfarenhet och får samtidig en chans att marknadsföra sig och få in nya tankar och idéer på arbetsplatsen. Ett generösare fribelopp på lånedelen som inte slår på sommarens inkomst ökar incitamenten för studenter att jobba extra och ger ett extra tillskott i kassan. Studenter som jobbar extra ska inte straffas, men att jobba extra ska dock alltid vara ett val och inte ett tvång.

Vi måste få in våra unga akademiker på arbetsmarknaden tidigare. Den satsning individen och samhället gör på högre utbildning måste löna sig. Högre utbildning ska leda till jobb, vägen dit går via högre kvalitet och utökad arbetslivsanknytning i högre utbildning.

Maria Ehlin Kolk
Ordförande Saco Studentråd

Erik Bengtzboe
Ordförande Moderata Ungdomsförbundet

Publicerad: 2012-04-27

Senast uppdaterad: 2015-02-19

Dela sidan