Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Så bygger vi broar mellan arbetsgivare & studenter

Ett relevant extra- eller sommarjobb ger värdefulla kontakter och erfarenheter inför det kommande arbetslivet. I den här rapporten har Saco studentråd kartlagt olika avtal och riktlinjer som kan hjälpa studenter till ett relevant jobb vid sidan av studierna. Den visar att det finns flera goda exempel som förtjänar en större spridning.

Ett relevant extra- eller sommarjobb ger inte bara studenten värdefulla erfarenheter och kontakter inför det kommande arbetslivet. Även arbetsgivare tjänar på att anställa studenter inom ramen för relevanta och kvalificerade tjänster. De kan dra nytta av studenternas kompetens redan under studietiden samtidigt som det stärker deras möjligheter att täcka framtida rekryteringsbehov.

Specialutformade avtal eller riktlinjer är ett sätt att underlätta för studenter som vill hitta ett arbete som är relevant för studierna och där de får användning av sin kunskap. I den här rapporten har Saco studentråd kartlagt vilka studentmedarbetaravtal, andra avtal och riktlinjer som Sacoförbunden tagit fram för studenter som arbetar vid sidan av studierna eller under sommaren.

Resultatet i korthet

Idag har studentmedarbetaravtal tecknats inom såväl kommunal och statlig som privat sektor. Därtill har vissa förbund tagit fram riktlinjer för studenter som arbetar. I princip alla förbund inom Saco är positiva till studentmedarbetaravtalen och ser många fördelar med dem. Men av 300 000 heltidsstudenter är det bara 100 som nyttjar ett studentmedarbetaravtal.

Slutsatser i korthet

  • Studentmedarbetaravtal är en anställningsform som låter studenter arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter med en koppling till studierna. Avtalet har stor potential men fler studenter och arbetsgivare behöver få kännedom om det. Det behövs fler och strategiska informationsinsatser riktade mot både studenter och arbetsgivare.
  • Reglerade yrken. Några förbund har tagit fram riktlinjer för studenter inom reglerade yrken och som vill arbeta extra eller under sommaren. Dessa riktlinjer talar om vilka arbetsuppgifter studenterna får göra, med eller utan handledning. Fler studentgrupper skulle kunna dra nytta av den typen av riktlinjer.
  • Sommarjobb. Studentens kontaktnät och tidigare arbetslivserfarenheter påverkar möjligheten att få ett relevant sommarjobb. Ett relevant extrajobb eller tidigare praktikperioder kan därför utgöra en smidig väg in till ett relevant sommarjobb.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

Så bygger vi broar mellan arbetsgivare & studenter

Bilagor till rapporten

Bilaga 1 SKL studentmedarbetaravtal

Bilaga 2 KFS studentmedarbetaravtal

Bilaga 3a Fastigo studentmedarbetaravtal privat sektor

Bilaga 3b Fastigo studentmedarbetaravtal kommunal sektor

Bilaga 4 det statliga studentmedarbetaravtalet

Bilaga 5 Arbetsgivarverkets broschyr

Bilaga 6 Arkitektavtalet praktikantbilaga

Bilaga 7 Sveriges Läkarförbund_Medicine studerande avtal

Bilaga 8 Sveriges Läkarförbund_riktlinjer för läkarassistent

Bilaga 9 Psykologförbundet_riktlinjer för psykologassistenter

Publicerad: 2016-11-24

Senast uppdaterad: 2016-11-24

Dela sidan