Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Remissvar: Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Saco studentråd är i stort positiva till de förändringar som CSN föreslår. I detta remissvar vill Saco studentråd särskilt lyfta fram behovet av flexibla utbetalningar vid utlandsstudier och vikten av att motverka överskuldsättning samt säkerställa att studenter som betalar studieavgifter kan fullfölja sin utbildning. Ladda ned remissen i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Publicerad: 2015-03-27

Senast uppdaterad: 2015-08-24

Dela artikeln