Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Remissvar: Låt fler forma framtiden!

Saco studentråd välkomnar att Demokratiutredningen så tydligt slår fast att högskolan är en unik arena för öppen demokratisk debatt, och att det därför är viktigt att olika organiserade intressen har förutsättningar att vara verksamma vid högskolan.

Sammanfattning. Saco studentråd har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Vi har valt att endast yttra oss över den del av utredningen som beskrivs i kapitel 14.8.8 “De politiska studentförbunden bör ha förutsättningar att verka på högskolorna”.

Vi välkomnar att Demokratiutredningen så tydligt slår fast att högskolan är en unik arena för öppen demokratisk debatt, och att det därför är viktigt att olika organiserade intressen har förutsättningar att vara verksamma vid högskolan.

Saco studentråd tillstyrker utredningens bedömningar och förslag. Vi vill särskilt understryka vikten av att regeringen ser över högskoleförordningen, i de fall där de politiska studentförbunden, de fackliga studentorganisationerna och andra demokratiskt organiserade intressen fortsatt upplever hinder att nå ut med sin verksamhet på högskolorna.

Publicerad: 2016-06-22

Senast uppdaterad: 2016-06-22

Dela sidan