Hoppa till huvudinnehåll

Statlig sektor

För medlemmar med statlig anställning finns förhandlingsorganisationen Saco-S och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).

I Saco-S ingår 18 av 21 Sacoförbund. Officersförbundet, Sveriges Lärare och Reservofficerarna har sin partsställning via OFR.

Tillsammans med motparten Arbetsgivarverket förhandlar Saco-S och OFR om att sluta centrala avtal för medlemmar anställda inom statlig sektor. Avtalen rör bland annat pension, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Parterna tecknar även centrala löneavtal till stöd för lokala löneöversyner.

Saco-S företräder cirka 90 000 akademiker. Inom OFR finns både TCO- och Sacoförbund och de företräder totalt drygt 100 000 tjänstemän och akademiker inom staten. För mer information besök Sacos-S webbplats. Där finns bl.a. avtal men även trycksaker och kontaktuppgifter till förtroendevalda vid myndigheterna. På Saco-S webbplats hittar du även uppgifter om alla lokala Saco-S-föreningar vid respektive myndighet inklusive uppgifter om lokal Saco-S-företrädare och vilket kontaktförbund som stödjer den lokala föreningen: Sök myndighet – Saco "

För mer information om OFR och deras uppdrag inom staten besök OFRs webbplats

 

 

Publicerad: 2024-01-04

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Dela sidan