Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Tänk på det här när du ansöker om omställningsstudiestöd

Den 1 oktober öppnar en ny omgång med chans att ansöka om omställningsstudiestöd. Stödet ger dig en möjlighet att vidareutbilda dig och stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestödet är en möjlighet för yrkesverksamma att, med ett generöst studiebidrag, kunna satsa på att utbilda sig vidare för att bygga på sin kompetens inom yrket eller byta bana för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

För de allra flesta innebär stödet att man kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år. I nuläget får man tyvärr räkna med lång väntan på besked. Det innebär för många att stödet betalas ut i efterhand. Detta beror på ett högt tryck av ansökningar, ett komplext regelverk, och bristande resurser hos CSN, vilket skapat långa handläggningstider.

Trots detta är möjligheterna att få stödet ändå stora för den som uppfyller de grundläggande kraven. Exempelvis behöver man vara mellan 27 och 62 år, ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren samt minst 12 av de senaste 24 månaderna. Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du kontrollerar att du uppfyller de kriterier som krävs.

Många av de ansökningar som hittills avslagits har handlat om att den sökande inte varit rätt målgrupp för stödet. En av de allra vanligaste orsakerna till avslag har dock varit att personer under 40 år har sökt en utbildning som varit längre än två år. Det har för många varit otydligt att det endast är personer som är 40 år eller äldre som kan söka stödet för en utbildning som är längre än så. Oavsett utbildningens ges dock själva stödet för max ett års heltidsstudier.

De allra flesta som uppfyller grundkraven och sökt för den utbildningslängd de har rätt till, har fått det beviljat. Detta förutsatt att deras ärende hunnit hanteras av CSN. För att få omställningsstudiestöd måste utbildningen stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden. Hittills har det varit få ansökningar som avslagits med hänvisning till själva utbildningsvalet. Vad som stärker ställningen på arbetsmarknaden är väldigt individuellt. För att bedöma detta kan man få hjälp av en omställningsorganisation.

Vill du ansöka om omställningsstudiestödet är det bra att vara väl förberedd och snabb på knappen. Här kan man läsa mer om vad man ska tänka på inför sin ansökan. 

Publicerad: 2023-09-29

Senast uppdaterad: 2023-09-29

Ämne:
Arbetsmarknad,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan