Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv

Många akademiker har stora möjligheter att själva bestämma när och var arbetet ska ske. Denna frihet upplevs ofta som någonting positivt. Men det innebär också utmaningar och risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Saco har tagit fram en policy för hur man kan skapa balans i det gränslösa arbetslivet.

När Saco diskuterar gränslöst arbete i den här rapporten pratar vi om flexibilitet genom förtroende. Det innebär en lägre grad av regleringar i arbetet, till exempel i tid och rum, som gör att den anställde får mer självbestämmande.

Denna flexibilitet är något som många uppfattar som positivt. Det ger större frihet och större möjligheter att bestämma när och var arbetet ska ske. Men det kan också innebära utmaningar och i förlängningen risker, ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Rapporten sammanställer kortfattat en del arbetsmiljöinriktad forskning, fackliga erfarenheter inom området och ett antal verktyg att arbeta med för att förebygga och hantera risker.

I rapporten presenteras också möjliga åtgärder och förhållningssätt till
det gränslösa arbetslivets utmaningar, till exempel:

  • Använd OSA-föreskriften. 
  • Skapa tydliga ramar på arbetsplatsen genom kollektivavtal, riktlinjer för tillgänglighet samt en kontinuerlig digalog mellan chef och anställda.
  • Chefer behöver mer utbildning och kunskap kring organisatorisk och social arbetsmiljö. 
  • Skyddsombudets viktiga roll. 
  • Klara mål och återkoppling i arbetet. 
  • Respektera ledig tid. 

Vi hoppas att den här rapporten kommer att vara av intresse för skyddsombud, förtroendevalda och andra arbetsmiljöintresserade som letar efter samlade fakta om akademiker och gränslöst arbete, som en viktig arbetsmiljöfråga.

Kontaktperson

Publicerad: 2018-11-30

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela sidan