Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos syn på arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring är viktigt för Sverige. Om vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft internationellt behövs kvalificerade medarbetare. Syftet med den här promemorian är att förtydliga Sacos ståndpunkter i frågan om arbetskraftsinvandring.

Bristen på kompetens särskilt inom vissa branscher kan få stora följdeffekter i samhället – exempelvis på den tekniska utvecklingen, klimatomställningen eller hälsan. Det är rätt kompetens som behövs och det är arbetsgivare som bäst vet vad en verksamhet behöver, inte en myndighet.  

Goda anställningsvillkor på arbetsmarknaden kan i många fall tryggas inom ramen för den svenska partsmodellen. Men det behövs mer kontroller och bättre uppföljning för att förhindra missbruk och arbetslivskriminalitet. Goda arbetsvillkor ska erbjudas alla arbetstagare. Kollektivavtalen är med sina flexibla och anpassade lösningar mycket lämpade för framtidens arbetsmarknad. Förfarandet vid arbetskraftsinvandring måste vidare vara enkelt och smidigt utan långa handläggningstider både för den sökande av arbetstillstånd och hans eller hennes familj. 

  • arbetskraftsinvandring är viktigt för att tillgodose Sveriges kompetensbehov
  • en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning ger inte arbetsgivare möjlighet att rekrytera den kompetens som behövs 
  • den svenska partsmodellen måste respekteras – inga lönetrösklar i lag eller förordning för arbetskraftsinvandrare
  • det är svenska villkor som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden
  • det behövs utökade myndighetskontroller/uppföljningar samt sanktioner gentemot arbetsgivare för att stoppa arbetslivskriminaliteten 
  • det behövs ett enkelt, snabbt och rättssäkert ansökningsförfarande om arbetstillstånd  

 

Kontaktperson

Publicerad: 2023-12-19

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan